كیـمیـای محبـت - كیمیای كرامت
كیـمیـای محبـت
کیمیا،محبت اهل بیت است
1389/07/9 :: نویسنده : منتظر

«چند كرامت از مرحوم حضرت آیت الله نجابت(ره)»

اشاره:
مرحوم آیت‌الله العظمی حاج شیخ حسنعلی نجابت شیرازی از عالمان صاحبدل و عارفان متشرّع اهل حالی بوده كه مقامات عرفانی او بر آنانی كه توفیق مجالست و معاشرت با او را داشته‌اند، پوشیده و پنهان نیست. او نزد عارف نام‌آور،آیت‌الحق،‌آیت‌الله سیّدعلی قاضی (استاد علّامه طباطبایی و آیت‌الله العظمی بهجت(ره) و ...)، آیت‌الله العظمی سیّدجمال‌الدّین گلپایگانی و مرحوم آیت‌الله انصاری همدانی ـ ادب درس و ادب نفس آموخت. پس از آنكه به مقام ممتاز اجتهاد نائل گردید، به «شیراز» برگشت و در كنار یار دیرین خود، شهید برزگوار آیت‌الله دستغیب به تربیت نفوس و پرورش جان‌های مستعد پرداخت و پس از عمری تحصیل، تهذیب و سیر و سلوك الی‌الله در ماه رجب 1410 ق. به رحمت حق واصل گردید و در كنار شهید دستغیب در «زاویة حضرت شاهچراغ(ع)» به خاك سپرده شد. روح و ریحان و رحمت و رضوان بر آن جان‌های پاك و نفوس تابناك باد. در این مقاله به چند كرامت آن ولیّ حق پرداخته شده است. از آن جایی كه بنای مقاله بر آوردن اندكی از كرامات اولیای خداست؛ بنابراین به زندگانی و شرح فعّالیت‌های اجتماعی، دینی و آثار و شاگردان او اشاره‌ای نگردیده و به اختصار برگزار شده است؛ هر چند كه جای آن سخت‌ خالی است.

یك نفر با تجلّی نَفْس در این جلسه حاضر شده است.
یكی از شاگردان مرحوم آقای نجابت می‌گوید: شبی با جمعی از دوستان محضر آقا بودیم. آن شب ایشان از ابتدا وضع دیگری داشتند. هر شب سخن از موضوعی بود. شبی پیرامون «علم»، شبی دربارة «وجد» و ... امّا آن شب، حضرت آقا فرمودند: تجلّی نفس چیست؟

هر یك از دوستان، مطالبی گفتند و آقا نیز توضیحاتی را در تكمیل بحث افاضه كردند. چند ساعت بعد، حضرت آقا ناگهان با یك بر‌ افروختگی و حال عجیبی فرمودند: یك نفر با تجلّی نفس در این جلسه حاضر شده است!

با این سخن، نَفَس‌ها در سینه حبس گردید و هر كس متوجّه خود شده و سخن آقا را بر خود حمل كرد و تا آخر شب سكوت بر جلسه حاكم بود. سپس دوستان یكی یكی خداحافظی كرده، راه خانه را در پیش گرفتند و من ماندم و مرحوم حاج محمّدرضا گل آرایش ـ پدر شهیدان گل آرایش و از مبارزان و مجاهدان پیش از انقلاب و شاگرد خاصّ مرحوم آیت‌الله نجابت ـ در این وقت مرحوم آقای گل آرایش خودش را بر روی پای مبارك حضرت آقا انداخت و  شروع به گریستن كرد و طلب عفو ‌نمود. حضرت آقا فرمودند: چاره‌ای نداری جز اینكه جبران كنی!
داستان از این قرار بود كه مرحوم‌ آقای گل آرایش مستأجری داشت كه به علّت مسائلی صبح آن روز، عذر او را خواسته بود و این مایة كدورت و ناراحتی آن شخص گردیده بود. حضرت آقا فرمودند: اوّلین كاری كه فردا انجام می‌دهی این است كه آن شخص را پیدا كرده و به هر صورت كدورت و خستگی را از دلش بیرون ‌آوری! مرحوم حاج آقا گل آرایش هم فرمایش حضرت آقا را بی هیچ اكراه و اجباری پذیرفت و طبق آن عمل كرد.

بندة‌ پیر مغانم كه ز جهلم برهاند
پیر ما هر چه كند عین ولایت باشد1
مرحوم حاج آقا گل آرایش دربارة روش تربیتی حضرت آیت‌الله العظمی نجابت می‌فرمود: 
روش تربیتی حضرت آقا مانند معلّم‌های عادّی نبود. ما هر شب كه خدمت ایشان می‌رسیدیم از طرز برخورد ایشان فوراً می‌فهمیدیم كه رفتار ، گفتار، منش و روش ما درست بوده یا غلط؟ سرّاً به انسان می‌فهماندند كه او در چه وضعی است. یادم هست كه روزی در كارگاه، وضع و حال عجیبی داشتم، حالی به من دست داده بود كه از كثرت محبّت اولیای خدا و خدای تعالی دلم می‌خواست خودم را فدا كنم. وقتی شب خدمت ایشان رسیدم، بلافاصله فرمودند: مرحبا، مرحبا، مرحبا امروز ساعت 3 بعد از ظهر چه كار می‌كردی؟! همین حال را حفظ كن راه بسیار درستی است.
روش تربیتی ایشان جوری بود كه برای آدمی آشكار می‌شد كه الآن چه كار باید بكند و اكنون در چه وضعی است. یعنی از اسرار و باطن شاگردانشان آگاه بودند، درد هر كس را تشخیص می‌دادند و با استادی درمان می‌كردند. البتّه گاهی دارو تلخ بود و گاهی شیرین.2
مشكل خویش بر پیرمغان بردم دوش
كو به تأیید نظر حلّ معمّا می‌كرد

نترس! نمی‌گذارم بروی!
استاد كریم محمود حقیقی ـ نویسندة آثاری چند در حوزة‌ عرفان و ادب و دعا و از شاگردان مرحوم آیت‌الله العظمی نجابت، كرامتی را كه دربارة خود، از آن بزرگوار ظهور كرده، چنین نقل می‌كند:
جوان  بودم و هنوز به سربازی نرفته و تازه با حضرت آقا آشنا شده بودم. آن قدر محضر او گرم و شیرین بود كه واقعاً نمی‌توانم بگویم با دل آدمی چه می‌كرد؟ از اینكه او را از دست بدهم ـ حتّی برای مدّت كوتاهی ـ به شدّت ناراحت و نگران بودم. روزی خدمتشان عرض  كردم:
آقا! خیلی می‌ترسم كه مصاحبت و همنشینی با شما را از دست بدهم! فرمودند: چرا؟ عرض كردم: در كنار شما دارم آدم دیگری می‌شوم، امّا باید به زودی به سربازی بروم و دو سال تمام از محفل و مجلس شما دور باشم. همین فكر و خیال مرا ناراحت می‌كند.
با لحنی مطمئن و قاطع فرمود: نترس! نمی‌گذارم بروی!
این سخن را خیلی جدّی نگرفتم و بعد هم اصلاً یادم رفت. موقع اعزام، همة د‌وستان را بردند، امّا مرا نگه‌ داشتند و گفتند: پرونده‌ات ناقص است هر چه اصرار كردم تا با دوستان اعزام شوم، نپذیرفتند و گفتند: باید بمانی و با دورة ‌بعد اعزام شوی.
وقتی نوبت اعزام دورة‌ بعد شد. همان شبی كه فردایش قرار بود لباس بگیریم و اعزام شویم. نمی‌دانم به چه دلیل به من گفتند كه: شما از گذراندن دورة نظام معاف شده‌اید! این یكی از كراماتی بود كه من از آن بزرگوار دیدم. 3

حاج خلیل‌ آقا! خیلی خوش آمدی!
یكی از مریدان و دوستان دیرینة مرحوم حضرت آیت‌الله العظمی نجابت می‌گوید:
روزی با شوق و ذوق به منزل استاد بزرگوار، حضرت آقا رفتم. ایشان به تنهایی در اتاق بودند و در خانه هم بسته بود. متحیّر ماندم كه در بزنم یا نزنم بدون اینكه چیزی بگویم همان جا ایستادم. پس از چند لحظه بدون اینكه كسی آمدن مرا به ایشان خبر دهد، از درون اتاق، با صدای بلند مرا صدا زدند و فرمودند: حاج خلیل آقا! خیلی  خوش آمدی و خوب كردی كه آمدی!

در این وقت در اتاق را باز كرده و مرا دعوت كردند. روش همیشگی آقا این بود كه اگر حال طلب در كسی مشاهده می‌كردند با استقبال و ملاطفت و محبّت برخورد می‌كردند، آن روز نیز مرا فراوان مورد محبّت خود قرار دادند.4پی‌نوشت‌ها:
1. طلوع حق (یادنامة مرحوم حاج محمّدرضا گل آرایش)، صص 68ـ69.
2. همان، صص 38ـ39.
3. یادماندگار، به اهتمام جواد محققّ، ص 28.
4. دعا و توسل، ع.م دستغیب، صص 103ـ104.
نوع مطلب :
برچسب ها :


درباره وبلاگ

وقتى سخن از ظهور به میان مى آید احساس دلپذیرى به آدمى دست مى دهد. گویى در فضاى باغى سبز و كنار نهرى جارى نشسته است و به آواز خوش بلبلان گوش مى دهد. آرى
ظهور زیبائى ها و انتشار خوبى ها جان و تن خستگان را نشاط مى بخشد و برق شادى در چشمان امیدواران روشن مى كند.
در این وبلاگ سعی می شود درباره ظهور حضرت مهدى (عج) و آنچه در سایه سار حضور عینى او رخ خواهد داد سخن گوییم
و به تماشاى جمال بى مثالش بى حجاب غیبت مى نشینیم.
امیدوارم از مطالب این وبلاگ در جهت آشنایی بیشتر دیگر هموطنان عزیزم با امام عصر در جامعه بهره ببرید.
التماس دعا
با تشکر

مدیر وبلاگ : منتظر
پیوندهای روزانه
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

كد نوحه

كد مداحی


                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic